معرفی بسته pandas-jalali | آموزش کار با تاریخ شمسی در pandas

معرفی کتابخانه jalali-pandas اگر با داده‌های که بر اساس تاریخ شمسی آماده شده باشند کار کرده باشید در اولین مراحل کارتون مجبور با پیاده‌سازی دستوراتی شدید که به صورت پیش‌فرض برای تاریخ میلادی در دسترس بوده. مثلا برای محاسبه میانگین ماهانه یک سری زمانی تنها کافی بوده داده را با یک دستور ساده به ماهانه تبدیل کنید. در برخی موارد هم داده‌ها با تاریخ میلادی ذخیره شده ولی نیازمند تبدیل به تاریخ شمسی دارند که این فرایند هم کمی سخت و زمان‌گیر است....

December 6, 2021 · 4 دقیقه · مهدی قدسی‌زاده